Telefon (+45) 86 16 47 55

Projektleder med fokus

På projekt Boliger Vejlby Skole arbejder Birgitte Bønnerup. Hun er projektleder og har den koordinerende rolle mellem arkitekten, totalentreprenøren og kollegerne på projektet. Byggeriet består af 11 rækkehuse og seks etageblokke i 5-7 etager, og projektet erstatter Vejlbys gamle skole med knap 200 nye boliger.

”For mig som projektleder er det vigtigt, at jeg kan holde fokus på planlægning og koordinering, for det er mit ansvar at have det forkromede overblik i projekteringen. Inden for de forskellige fag er fagingeniørerne så ansvarlige for at kende til detaljerne og virkelig dykke ned i projektet”, fortæller Birgitte.

Den faglige indsigt

I projekteringsfasen har vi som rådgivende ingeniører ansvaret for at udarbejde grundlaget for byggeriets udførelse i tæt samarbejde med entreprenør og underentreprenører. Tre konstruktionsingeniører regner f.eks. på projektets bærende konstruktioner, som sikrer, at alle bygningerne kan stå i mange år uden at syvende etage pludselig er på vej i kælderen. To installationsingeniører sørger for, at der kan føres vand og varme til samtlige boligenheder, at der kloakeres og etableres vejarealer i mellem etageboliger og rækkehuse. Derudover sikrer en brandingeniør, at alle boliger har en fornuftig flugtvejsplan, og at der sikres adgang til beredskabets køretøjer i tilfælde af brand.

”Det er væsentligt, at man inden for hvert fagområde har kolleger at sparre med. Alle kommer med hver deres erfaring, og det er givtigt, at man kan drøfte løsningsmuligheder med hinanden, så man sammen vælger den bedste”, forklarer Birgitte, som altid opfordrer sine kolleger til at føre en løbende dialog med hinanden – ikke mindst på tværs af fagene.

Tværfaglig sparring

Ud over det egentlige projekteringsarbejde, har vi desuden ansvaret for at planlægge og koordinere de forskellige ingeniørdiscipliner i forhold til hinanden, og her udgør projektlederen en central rolle.

”Der kan tit være forhold mellem konstruktioner og installationer, som har indflydelse på de indbyrdes løsninger. Her er en løbende tværfaglig dialog alfa og omega, for ikke at ende i surt dobbeltarbejde. Så jeg forsøger efter bedste evne at hjælpe dem med helhedsbilledet”, fortæller Birgitte

Tegninger konkretiserer

For at gøre de mange beregninger konkrete og brugbare for eksempelvis elementleverandører og totalentreprenør, så sidder tre mand med baggrund som bygningskonstruktør eller teknisk designer og tegner ingeniørernes beregninger op i detaljetegninger.

”Forholdet mellem ingeniør og tegner er en mindst ligeså vigtig del af projekteringen. Ingeniøren skal sørge for løbende at have afstemt materiale klar til tegneren, så projektteamet som helhed kan nå i mål til tiden. Den bevidsthed er afgørende”.

Projektets paraplyfunktion

Detaljerne til byggeriets udførelse skal være afstemt med entreprenøren, og det tværfaglige samarbejde er derfor ikke kun vigtigt internt mellem vores 10 medarbejdere, men mellem alle aktører på projektet.

”Byggeriets projekteringsleder, som også kommer her fra huset, udgør en paraplyfunktion for alle aktører i projekteringsfasen. Han sikrer, at arkitekt, ingeniør, entreprenør og underentreprenører koordinerer deres arbejde med hinanden, så alt i sidste ende går op og projektet bliver bygbart. Det er derfor en uundværlig funktion på et projekt af denne størrelse”, afslutter Birgitte.

 

Illustration: Skovhus Arkitekter

Projekt - 29. juni 2018

Projekteringslederen må gå forrest i kampen om den gode samprojektering

På Aarhus’ nye havneprojekt, Bassin 7, styrer projekteringsleder Louise Ingeman fra Arne Elkjær A/S samarbejdsprocessen...

Debat - 23. maj 2018

Vi skal sikre ingeniørfagligheden i byggebranchen

  I byggebranchen ser vi i øjeblikket den ene konsolidering efter den anden. Arkitektkontorer og...

Projekt - 1. maj 2018

Rådgivning er vores kerneydelse

Når vores projekter dækker alt fra boligbebyggelse med butikker i stueniveau og skoler til erhvervsdomiciler...