Telefon (+45) 86 16 47 55

Teknisk assistance ifm. syn og skøn

Syns- og skønssager omhandler typisk to eller flere parter, som ikke kan opnå enighed om ansvar, f.eks. i forbindelse med byggeteknisk og håndværksmæssig korrekt udførelse af et byggeri. Syn og skøn udføres ofte i forbindelse med voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed eller i forbindelse med retssager ved de civile domstole, hvor skønsmanden afgiver en uvildig bedømmelse af en teknisk problemstilling.

Ved syns- og skønstvister kan vi hos Arne Elkjær A/S bistå med teknisk assistance, som gør dig i stand til at træffe beslutning om, hvordan du ønsker syns- og skønssagen håndteret, således at du får mest muligt ud af denne uvildige vurdering samt en så effektiv proces som mulig.

Undgå syn- og skøn

Det er vores erfaring at mange potentielle syns- og skønssager eskalerer unødvendigt. Ofte er en tvist opstået med baggrund i en misforståelse, fejlslået kommunikation eller lignende, og vi indgår gerne som teknisk sparringspartner, hvis en behovsafklaring er nødvendig. Ofte kan en dialog mellem parterne afklare baggrunden i en tvist, og et samarbejde kan på den måde opretholdes, og et projekt kan gøres færdigt.