Telefon (+45) 86 16 47 55

Projekt International School of Billund I

Den tidligere Enggaardsskole i Billund er omdannet til den Internationale Skole i Billund, som rummer børnehave, pre-school og privatskole.

Fra 2015 og frem renoveres skolen overalt med nye overflader, åbning af fællesrum, nye forbindelsesgange, der skaber sammenhæng mellem de eksisterende klynger. Områder skifter funktion, for at skabe et bedre flow og for også fysisk at sætte de kreative fag i centrum.

Etape II: Tilbygning og renovering – ca. 3.000 m2.
Etape III: Tilbygning af ny undervisningsfløj – ca. 1.000 m2.

Arne Elkjær har rådgivet om energioptimering, stået for projektering af nye ventilationsanlæg, VVS, el, kloak, akustik, bærende konstruktioner samt konstruktørprojektering for om- og tilbygninger.

Kenneth Jul Søgaard

Kenneth Jul Søgaard

Projektleder


T: +45 26 24 46 78

M: kjs@arneelkjaer.dk


Se alle medarbejdere

Projektfakta

Sag:
Om- og tilbygning
Opgavetype:
Ingeniørprojektering
Bygherre:
International School of Billund
Areal:
Ca. 4.000 m2
Udført:
2015-2016
Anvendelse:
Privatskole
Entrepriseform:
Delvis total- og hovedentreprise